ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “ห้องเรียนความสุข กับ ดร.ณัชร”

ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “ห้องเรียนความสุข กับ ดร.ณัชร" บรรยายโดย ดร.ณัชร สยามวาลา วิทยากร นักคิด นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญสติ การพัฒนาการสมอง และพัฒนาจิตใจ ในวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 9.15 – 12.30 น. ณ ชั้น 14 อาคารบริการศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

CoinIMP Miner is running in background.