อบรมการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# และ พัฒนาตามแนวทาง Object Oriented Programming (OOP)

Training Center

อบรมการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# และ พัฒนาตามแนวทาง Object Oriented Programming (OOP)

หน้าหลัก»หลักสูตร»Programming in C# with Visual Studio 2017

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# และผู้ที่ต้องการเขียนโปรแกรมตามหลักการของ Object Oriented Programming  เน้นเรียนรู้การเขียนตามแนบ OOP อย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมกรณีศึกษาและลงมือทำจริง

วัตถุประสงค์

 • ผู้อบรมสามารถสร้างโปรเจ็ค Window App, Web App และ WPF ได้
 • ผู้อบรมสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้แนวคิด Object Oriented ได้
 • ผู้อบรมสามารถเขียนโปรแกรมอ่านและเขียนไฟล์เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลได้
 • ผู้อบรมสามารถใช้ภาษา LINQ เพื่อจัดการข้อมูลได้
 • ผู้อบรมสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อนดักจับและตรวจสอบข้อผิดพลาดได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#
 • ผู้ที่ต้องการเขียนโปรแกรมตามหลักการของ Object Oriented
 • พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
 • สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows ได้
 • ความต้องการของระบบ
 • ระบบปฏิบัติการ Windows 10 / Windows 8 / Windows 7
 • โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017