หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติดอันดับที่ 2

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติดอันดับที่ 2 ของ คณะที่ถูกคำนวณคะแนนมากที่สุดในโปรแกรมคำนวณคะแนน 61 Website Dek-D

อันดับที่ 1 – 10
อันดับที่ 10 ม.เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ คำนวณ 7,250 ครั้ง
อันดับที่ 9 ส.พระจอมเกล้าลาดกระบังฯ ว.การบริหารและการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คำนวณ 7,528 ครั้ง
อันดับที่ 8 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คำนวณ 7,624 ครั้ง
อันดับที่ 7 ม.ธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คำนวณ 7,702 ครั้ง
อันดับที่ 6 ม.ธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 คำนวณ 7,921 ครั้ง
อันดับที่ 5 ม.เกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คำนวณ 8,307 ครั้ง
อันดับที่ 4 ม.ธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ คำนวณ 8,422 ครั้ง
อันดับที่ 3 ม.เกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คำนวณ 8,614 ครั้ง
อันดับที่ 2 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คำนวณ 9,092 ครั้ง
อันดับที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี คำนวณ 9,252 ครั้ง

อ่านต่อ…

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.