คณะเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัคร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ภาคปกติ

คณะเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัคร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ภาคปกติ

แผนการเรียนปกตินักเรียนไทย  ประมาณภาคการศึกษาละ 50,000 บาทนักเรียนต่างชาติ ประมา&…

อ่านต่อ
คณะเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัคร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

คณะเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัคร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

รายละเอียดเพิ่มเติม แผนการเรียนปกติภาคเรียนละ 20,000 บาทเรียนจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลū…

อ่านต่อ

เอกลักษณ์ของชาวเศรษฐศาสตร์

“การบริการวิชาการด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"

อันมาจากปรัชญาของคณะที่ว่า การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นการสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ มศว สุดปัง คว้า รางวัลชนะเลิศ 2 รายการ

นิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ มศว สุดปัง คว้า รางวัลชนะเลิศ 2 รายการ

นิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ มศว สุดยอด คว้า รางวัลชนะเลิศ 2 รายการ จากการแข่งขันตอบปัญ&…

อ่านต่อ
คณะเศรษฐศาสตร์ กำหนดจัดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์ กำหนดจัดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์ กำหนดจัดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน – 16 ธันวาค…

อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

กิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ประกาศคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ประกาศนิสิต

เข้าสู่ระบบ

0Shares