สำหรับนิสิตที่ประสงค์เลื่อนหรือยกเลิกฉีดวัคซีนมีแนวทางการส่งแบบคำร้องดังนี้

📌สำหรับนิสิตที่ประสงค์เลื่อนหรือยกเลิกฉีดวัคซีนมีแนวทางการส่งแบบคำร้องดังนี้
🔐1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบคำร้องขอเลื่อน/ยกเลิกการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 2 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน มศว ประสานมิตร ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยนิสิตจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/แบบคำร้องขอเลื่อน-และยกเลิกการรับวัคซีนเ-1.pdf
🔐2. อัพโหลดไฟล์ภาพแบบคำร้องฯ ในข้อ 1 และกรอกข้อมูลลงใน Google forms ตามลิ้งค์นี้ >> https://forms.gle/2wDbZGqmekttY3v97
📍หมายเหตุ : วัตถุประสงค์ของการกรอก Google form เพื่อความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลส่งสำนักคอมพิวเตอร์ สำหรับดำเนินการยกเลิกการฉีด และเพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งนัดหมายนิสิตครั้งต่อไปในกรณีที่ขอเลื่อน อีกทั้งเพื่อประโยชน์แก่คณะ/วิทยาลัย ในการเก็บข้อมูลนิสิตอีกด้วย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *