หน้าแรก / วิจัย

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และบุคคลทั่วไป มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะให้กว้างขวางมากขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) โดยวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 (ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2559) มีการจัดทำวารสารปีละ 2 ฉบับ กำหนดการตีพิมพ์เป็นราย 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
1) เดือนมกราคม-มิถุนายน
2) เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์
1. บทความปริทัศน์ (Review Article)  ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ
2. บทความวิชาการ  (Academic Article) ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ
3. บทความวิจัย  (Research Article)   ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ

การเตรียมต้นฉบับ

รับตีพิมพ์ผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 หน้า

1. บทความภาษาไทยใช้ตัวอักษร  TH Sarabun New ขนาด 15 จุด

2. บทความภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร  Times New Roman ขนาด 12 จุด

  กระบวนการพิจารณา

1. ตรวจสอบเชิงวิชาการเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ

2. ตรวจสอบเชิงวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

กำหนดการส่งต้นฉบับ

เปิดรับต้นฉบับตลอดปี :

     บทความที่ส่ง ระหว่างเดือนธันวาคม – พฤษภาคม จะได้รับการตีพิมพ์ในฉบับที่ 1 ของปี
         (มกราคม – มิถุนายน)
     บทความที่ส่ง ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน จะได้รับการตีพิมพ์ในฉบับที่ 2 ของปี
        (กรกฎาคม – ธันวาคม)

 วิธีการส่งต้นฉบับ

     E-mail : epjswu@gmail.com โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบต้นฉบับได้จากเว็บไซต์

กองบรรณาธิการวารสาร

บรรณาธิการที่ปรึกษา

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม)

บรรณาธิการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา)

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์                  สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์           มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พุทธกูล                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค มิ่งสวัสดิ์       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท                              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ                        มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

กองจัดการและประสานงาน

นางสาวชุตินันท์ มุ่งการนา

CoinIMP Miner is running in background.
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet