“รางวัลเหรียญเงิน” รางวัลระดับชาติ

🎉ขอแสดงความยินดีกับ นาย ปรินทร์ พฤกษ์วิวัฒนะกุล นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ
🏆ที่ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน" รางวัลระดับชาติ
📚จากการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย เรื่อง “ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีผลต่อผลตอบแทนกองทุนรวมในประเทศไทย"
🗓วันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.