“รางวัลเหรียญทองแดง” รางวัลระดับชาติ

🎉ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชฎามาศ เกียรติศิริกุล นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ
🏆ที่ได้รับ “รางวัลเหรียญทองแดง" รางวัลระดับชาติ
📚จากการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย เรื่อง “การประเมินผลด้านศักยภาพของการดำเนินงานกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ" จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
🗓วันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.