รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ 

ได้แก่ นายพีรวัช สุริยบูรพกูล นายกานต์ชนก ถาวรานนท์ 

และนายปรัชญา อ่อนมั่ง ทั้งนี้ยังได้รางวัลชมเชย ประเภทการนำเสนอบทความวิจัย 

ได้แก่ นางสาวพัชร์สิตา ธนเกียรติจิรกิจ นายกันตเมศฐ์ วรชาติเมธินันท์ และนายวัฒนา มะสันเทียะ 

จากโครงการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 

ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส และ ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.