รับสมัคร Meiji Buddy เพื่อเป็นเพื่อนกับนิสิตแลกเปลี่ยนระยะสั้นจากมหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น

รับสมัคร Meiji Buddy เพื่อเป็นเพื่อนกับนิสิตแลกเปลี่ยนระยะสั้นจากมหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนสิงหาคมนี้ (วันที่ 8 ส.ค. เดินทางไปปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ วันที่ 28 ส.ค. พิธีปิด ที่ มศว) สมัครได้ที่พี่สตังค์ ชั้น 13 คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2562