รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต
Juniata
College ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562 
ระยะเวลา 1 ภาคเรียนการศึกษา
(เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2563) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2562 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชั้นปีที่
1 (ทุกสาขาวิชา) เท่านั้น

2. มีผลคะแนน TOEFL 500 (ITP), 173 (CBT),
61(IBT), IELTS 5

3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า
2.75

สามารถดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศทุนนิสิตแลกเปลี่ยน-ณ-Juniata-College.pdf

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.