รับสมัครนิสิตเพื่อเสนอชื่อให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Neu Ulm University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี ประจำปีการศึกษา 2564

📌รับสมัครนิสิตเพื่อเสนอชื่อให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Neu Ulm University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี ประจำปีการศึกษา 2564
เพื่อเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่าง เดือน มีนาคม – สิงหาคม 2565
🔐1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 เป็นนิสิตที่มีสถานภาพนิสิตในระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยหรืออยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ
1.3 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้าร่วมโครงการได้จนสิ้นสุดโครงการ
📝2. เงื่อนไขการสมัคร
2.1 นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แล้วหากสละสิทธิ์ในภายหลังโดยไม่มีเหตุผลอันควรจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ อีก
2.2 การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา
2.3 โครงการแลกเปลี่ยนนี้เป็นโครงการประเภทไม่มีทุนการศึกษา นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช่จ่ายในการดำรงชีพ ด้วยตนเอง
2.4 เมื่อนิสิตผ่านการคัดเลือกและถูกเสนอชื่อจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทางมหาวิทยาลัยคู่สัญญาจะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
📚3. การพิจารณาการคัดเลือก
3.1 พิจารณาโดยคณะกรรมการคัดเลือก และผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
📍4. กำหนดเปิดรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ และ รายชื่อผู้ได้รับทุน
4.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยใช้เอกสารหลักฐานและเรียงลำดับเอกสารดังนี้
1. แบบฟอร์มสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการและเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ลิงก์ https://forms.gle/fwSd8NBZRZRkuiC1A หรือ QR CODE ด้านล่าง
2. สำเนาบัตรนิสิต
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
5. ใบรับรองสภาพนิสิต หรือ หน้าแรกของระบบทะเบียนนิสิต (Supreme) ที่เห็นใบหน้านิสิตชัดเจน
6. เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือ รายงานผลการเรียน ทบ. 12 ในภาคเรียนที่ 2/2563 ในระบบ Supreme
7. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
📎** หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4.2 ส่งแบบฟอร์มการรับสมัครพร้อมพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัคร ในรูปแบบ PDF เพียงไฟล์เดียว โดยเรียงเอกสารตามลำดับในข้อ 4.1 ส่งมาที่คุณธันยธรณ์ วัลไพจิตร นักวิชาการศึกษา/ผู้ประสานงาน อีเมล์ thunyathorn@g.swu.ac.th โดยระบุหัวเรื่องว่า “สมัครเข้าร่วมโครงการ Neu Ulm University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี” และเนื้อความให้ระบุชื่อ-นามสกุล และรหัสนิสิต ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.
4.3 สอบสัมภาษณ์วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง
4.4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมภาษณ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet