รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564 (ระหว่าง กันยายน 2564 – กรกฎาคม 2565) จำนวน 2 ทุน

📌รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564 (ระหว่าง กันยายน 2564 – กรกฎาคม 2565) จำนวน 2 ทุน
🔍สามารถดูรายละเอียดและใบสมัครได้ที่
📮ส่งเอกสารพร้อมลายเซ็นต์อาจารย์ที่ปรึกษามาที่อีเมล์ thunyathorn@g.swu.ac.th โดยระบุหัวเรื่องว่าสมัครทุนแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น
🗞ส่งภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อที่คณะฯ จะได้ส่งต่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *