ภาพบรรยากาศ TCAS 62 รอบที่ 5

ภาพบรรยากาศ TCAS 62 รอบที่ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

CoinIMP Miner is running in background.