พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Financial Literacy

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่เข้าอบรมหลักสูตร Financial Literacy By SCB Academy ในที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว และ นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงาน SCB Academy มอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนนิสิต ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Financial Literacy #ทีมมศว #Econswu #SCBACADEMY #พลเมืองดีจิทัล

Credit: ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *