ประกาศเจตจำนงสุจริตในการทำงานของคณะเศรษฐศาสตร์

📌ประกาศเจตจำนงสุจริตในการทำงานของคณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบ
และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อตนเอง
หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *