ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

📌ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรม เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นั้น จากการติดตามสถานการณ์และข่าวสารของศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 (ศบค.) ปรากฏว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้แจ้งแนวปฎิบัติเพื่อยกระดับมาตราการการป้องกันและควบคุมโรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และห่วงใยสวัสดิภาพของนิสิต เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และลดโอกาสการติดเชื้อของนิสิต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงเห็นสมควรให้จัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรม และการสอบกลางภาค ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ไปจนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet