หน้าแรก

นิสิต / ปฏิทินการศึกษา

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา  ระดับปริญญาตรี 

ประจำปีการศึกษา 2560

Faculty of Economics Srinakharinwirot University Floor 13, ML Pin Malakul Building

114 Sukhumvit 23, Wattana District Bangkok 10110, Thailand Phone: +662 169 1004

thThai
en_USEnglish thThai