บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS 3/62

 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS 3/62 ณ ชั้น 14 อาคารบริการศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลาุล เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 

CoinIMP Miner is running in background.