ธุรกิจบน METAVERSE โอกาสธุรกิจ บนโลกเสมือนจริง

ธุรกิจบน METAVERSE โอกาสธุรกิจ บนโลกเสมือนจริง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการ Reskill Upskill พัฒนาและยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ หัวข้อ การสร้างธุรกิจบน Metaverse เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มศว และทีมผู้บริหารคณะฯ พร้อมด้วยคุณเพชร บุญวงษ์ (CEO PRX Metaverse) / ดร.เยาวลักษณ์ เตชะรุ่งโรจน์วงศ์ / คุณศุภกฤต จำนงทอง / คุณพิพัฒน์ วัฒนมงคลสิริ (PRX Metaverse) เป็นต้น ให้ความรู้และความเข้าใจ Reskill Upskill พัฒนาและยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ หัวข้อ การสร้างธุรกิจบน Metaverse
“ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้เศรษฐกิจในหลายภาคส่วนต้องหยุดชะงัก ภาคธุรกิจจึงต้องทำความเข้าใจบริบทของโลกใหม่ พร้อมปรับตัวให้ทันท่วงที ทางออกหนึ่งที่สามารถช่วยให้องค์กรธุรกิจยืนหยัดในสถานการณ์นี้คือการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) เป็นการปรับ ‘คน’ ให้เปลี่ยนทันโลก เพื่อพลิกโฉมธุรกิจให้สามารถเผชิญกับภาวะปกติใหม่ได้อย่างเท่าทัน”  ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มศว กล่าว
ปัจจุบันมีหลายบริษัทเริ่มมีแนวโน้มในการทำธุรกิจ e-Commerce เพิ่มมากขึ้น เช่น การเปิดร้านค้าออนไลน์หรือบริษัทเทคโนโลยีแฟชั่นได้นำเทคโนโลยี AI  มาใช้ปรับทักษะให้กับพนักงานในองค์กร ช่วยให้พนักงานตัดเย็บเสื้อผ้ามีทักษะการสร้างแบบจำลอง 3 มิติได้ นอกจากการเรียนรู้ทักษะด้วยตัวเองจากหลักสูตรต่าง ๆ ภายนอกแล้ว การจัดอบรมหรือการออกแบบโปรแกรม Reskill และ Upskill ให้พนักงานโดยเฉพาะภายในองค์กร ก็เป็นปัจจัยที่มีประโยชน์ไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นการเชิญบุคลากรที่มีทักษะขั้นสูงภายในองค์กรมาเป็นผู้อบรมหรือการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก สามารถช่วยยกระดับทักษะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
“ Metaverse หรือในภาษาไทยใช้คำว่า จักรวาลนฤมิตร
(เมตาเวิร์ส) คือโลกเสมือนที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้คนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ราวกับอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง
แต่นอกเหนือจากปฏิสัมพันธ์กับคนด้วยกันแล้ว เรายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในโลกเสมือนได้ด้วย เช่น การชอปปิ้งออนไลน์แบบเสมือนจริง ให้ความรู้สึกเหมือนเราเข้าไปเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้า โดยที่ตัวของเราอยู่ที่อื่น
ที่บ้าน ซึ่งผู้ใช้อาจจะต้องสร้างตัวตนในโลกเสมือนจริงขึ้นมาเรียกว่า Avatar (อวตาร) เพื่อเป็นตัวแทนให้เราสามารถดำเนินกิจกรรมบนโลกเสมือนจริงได้” คุณเพชร บุญวงษ์ (CEO PRX Metaverse) กล่าว

ข้ออภิปรายจากโครงการฯ กล่าวได้ว่า แม้ปัจจุบัน Metaverse ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่จะเห็นได้ว่าธุรกิจมากมายมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยของโลกไร้พรมแดน โดยเฉพาะการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ในฐานะเจ้าของกิจการหากคุณได้เตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ อาจทำให้คุณอยู่ในจุดได้เปรียบในการทำธุรกิจบนโลก Metaverse
ในอนาคต แนวทางในการปรับเปลี่ยนธุรกิจของคุณให้รองรับเทคโนโลยี Metaverse แห่งอนาคต ที่สำคัญสุดคือ เรียนรู้และปรับใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ แน่นอนว่าการเข้าสู่โลกเสมือนจริงของ Metaverse คุณจะต้องออนไลน์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่าง
ไร้ขีดจำกัด เพราะธุรกิจมากมายหลายแห่งมีการปรับตัวเป็นแบบออนไลน์กันมากขึ้น แม้กระทั่งร้านขายอาหารตามสั่งยังผันตัวเข้ามาขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ เรียกว่าเป็นการทำธุรกิจแบบออนไลน์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้  สำหรับการนำธุรกิจเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจที่เน้นการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง อาจใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook Instagram และ Twitter เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ควรมีทั้งเว็ปไซต์ทางการเป็นหลักเสียก่อน จากนั้นอาจขยับขยายลงสู่โซเชียล
มีเดียเพื่อให้มีการตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น

Metaverse หรือโลกเสมือนจริง ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ มีลักษณะทั้งจำลองมาจากสถานที่จริง หรือสร้างสรรค์มาจากจินตนาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ และทำกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกันเสมือนอยู่บนโลก
ความจริงได้ โดยนำเทคโนโลยีอย่างเช่น Virtual Reality (VR), Augmented reality (AR) มาใช้สำหรับเชื่อมต่อให้ผู้คนสามารถเข้าไปสัมผัสกับ Metaverse ได้โดยตรง การสร้าง Metaverse เหมือนการสร้างโลกของตนเองขึ้นมา การที่
คนอื่นจะเข้ามาอยู่ในโลกของเรา เขาต้องมีแรงจูงใจ 3 C คือ content ถ้าในเวิร์สมีเนื้อหาที่คนอยากเข้ามาดู คนก็แห่เข้ามา C 2 คือ community จะมีคนมาพูดคุย มาดูคอนเทนต์ ฯลฯ และเกิด C 3 คือ commerce การค้าในที่สุด 
นอกจากนี้บน Metaverse ได้มีการหยิบเอาเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น โทเคนดิจิทัล NFT และบล็อกเชน มาประยุกต์ใช้ในรูปของสกุลเงิน สินทรัพย์ Assets ต่างๆ ที่ระบุถึงสิทธิความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจนและการเก็บรักษาข้อมูลที่ทำให้ผู้คนสามารถส่งต่อสิ่งที่มีมูลค่าระหว่างกันบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย  Metaverse ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจต่างๆ ที่เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมบน Metaverse เพื่อขยับขยายพื้นที่ตลาดธุรกิจของตน
Metaverse จะมีบทบาทต่อธุรกิจต่างๆ ในลักษณะที่เป็นเสมือนสถานที่ หรือโลกอีกใบ ซึ่งมีองค์ประกอบโครงสร้างอย่างระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาจากการใช้งานของผู้คน โดยที่จะเปิดโอกาสให้แต่ละธุรกิจ หรือแบรนด์สินค้าที่สนใจสามารถเข้าไปทำการโฆษณา จัดกิจกรรม หรือแคมเปญต่างๆ และออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปของ NFT มาจัดจำหน่ายได้ ทำให้ธุรกิจต่างๆ จะมีทางเลือกใหม่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับการสร้างรายได้ โปรโมทธุรกิจของตนให้เป็นรู้จัก หรือแม้กระทั่งเป็นอีกช่องทางที่ตัวธุรกิจ
จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดกันมากขึ้น
ตัวอย่างธุรกิจที่ปรับตัวเข้าสู่ Metaverse ปัจจุบันก็เริ่มมีบางธุรกิจได้เห็นถึงโอกาสความเป็นได้บน Metaverse สำหรับการขยับขยายช่องทางธุรกิจ เช่น ธุรกิจแฟชั่น เช่น แบรนด์เสื้อผ้า ได้เล็งเห็นถึงโอกาสความเป็นได้จากที่ผู้คนนั้นต้องอาศัยร่างตัวตนจำลอง หรือร่าง Avatar เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ บน Metaverse โดยร่าง Avatar เหล่านี้สามารถทำการตกแต่ง หรือสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบบเตรียมไว้ให้ได้อย่างอิสระเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวเอง ซึ่งสบโอกาสให้แบรนด์เสื้อผ้าได้ลองหันมาออกแบบสินค้าสำหรับใช้สวมใส่ให้แก่ร่าง Avatar ที่เปรียบเสมือนตัวตนของผู้คนแทน Gucci in The Sandbox แบรนด์ Gucci ได้ประกาศเข้ามาซื้อที่ดินบนแพลตฟอร์มเกม Metaverse บนบล็อกเชนอย่าง The Sandbox เพื่อสร้าง Gucci Vault ที่เป็นห้างร้านเฉพาะสำหรับการจัดจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องประดับและสินค้าคอลเล็กชั่นต่างๆ อีกมากมายในรูปแบบ NFT ให้แก่ผู้คนบนแพลตฟอร์มเกม The Sandbox
Metaverse เปรียบเสมือนสถานที่อีกแห่งที่มีผู้คนเริ่มหันเข้ามาใช้งาน ส่งผลให้มีระบบเศรษฐกิจที่เริ่มค่อยๆ พัฒนาขึ้นจากการใช้งานระหว่างกันที่เพิ่มมากขึ้น ในอนาคตต่อจากนี้ หากแนวโน้มของ Metaverse เติบโตมากขึ้น อาจจะมีธุรกิจอื่นๆ ที่จะนำมาซึ่งสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ อันน่าตื่นเต้นมามอบให้กับผู้คนบนโลกเสมือนแห่งนี้ก็เป็นได้ เมื่อโลก Metaverse มาถึง เชื่อว่าเหล่านักธุรกิจจะต้องแข่งกันนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่างแน่นอน

เครดิต http://pr.swu.ac.th/?p=7921

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet