ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยน ระดับมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัย

เงินทุนสนับสนุน: 60,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นิสิตกำลังศึกษาอยู่ระดับมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย

– กำลังจะไปศึกษาต่อโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในไต้หวัน เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ในปี 2019

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/19W-Wses94Gfm3m2uwXfYpwLkjgkH7AkE/view?usp=sharing

CoinIMP Miner is running in background.