ตารางการฝึกอบรม

Siam Library Training Center

หลักสูตรประจำเดือน กรกฎาคม 2561

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

วันที่

เวลา

สถานะ

รายละเอียด

stn001-07-2018

1 กรกฎาคม 2561

9.00-16.00

อบรม-ภายใน-ไม่มีค่าใช้จ่าย

stn001-07-2018

1 กรกฎาคม 2561

9.00-16.00

อบรม-ภายใน-ไม่มีค่าใช้จ่าย

stn001-07-2018

1 กรกฎาคม 2561

9.00-16.00

อบรม-ภายใน-ไม่มีค่าใช้จ่าย

stn001-07-2018

1 กรกฎาคม 2561

9.00-16.00

อบรม-ภายใน-ไม่มีค่าใช้จ่าย

stn001-07-2018

อบรมการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# และ พัฒนาตามแนวทาง Object Oriented Programming (OOP)

1 กรกฎาคม 2561

9.00-16.00

อบรม-ภายใน-ไม่มีค่าใช้จ่าย

CoinIMP Miner is running in background.