ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (วิชาโท)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (วิชาโท) ได้จัดเตรียมช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (วิชาโท) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อใช้เป็นช่องทางการประสานงานในการทำการเรียนการสอน ดังรายละเอียดตารางด้านล่างนี้

 

*รายวิชาโทหลักสูตรใหม่ ปี 61 สำหรับนิสิต รหัส 63
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
ECC351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ B03 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส MON 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/iMDzxnCows
*รายวิชาโทหลักสูตรเก่า ปี 54 สำหรับนิสิต รหัส 61 และ 62
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
EC371 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ B01 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส MON 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/iMDzxnCows
EC447 เศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐ B01 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ MON 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/4itgBBauk3
EC454 เศรษฐศาสตร์แรงงาน B01 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร FRI 09.30-12.30 Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzA1OTY0MDQ2MzYy?cjc=m6asqo2
Facebook https://www.facebook.com/groups/6009678679072745
EC487 เศรษฐกิจรายประเทศ B01 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย MON 13.30-16.30 Line https://line.me/R/ti/g/JMLvCW-LBt

สามารถส่งแบบฟอร์มขอลงเรียนวิชาโทและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15550
วัน-เวลาทำการ :วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

E-mail: jaktip@g.swu.ac.th

PDF download: https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/สรุปตารางสอน-1-2564-อัพเดท-16-มิ.ย.-64-วิชาโท.pdf

เกรณ์การรับนิสิตวิชาโท ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิต รหัส 63 เป็นต้นไป :https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศวิชาโท-คณะเศรษฐศาสตร์-ปี2564.pdf

แบบฟอร์มขอลงเรียนวิชาโท:https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศวิชาโท-คณะเศรษฐศาสตร์-ปี2564.pdf

Academic Calendar PDF: https://www.swu.ac.th/information/pdf/under_academic_2564.pdf

รายละเอียดกิจกรรมในภาคเรียน/ Semester activities details: https://econ.swu.ac.th/academic-calendar-undergrad2021/

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *