ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
📝1. นายจักร์ทิพย์ กลับแสง @Suifong.
นักวิชาการศึกษา (งานจัดการเรียนการสอน)
ช่องทางการติดต่อ
อีเมล์: jaktip@g.swu.ac.th
เบอร์โต๊ะ: 02-649-5000 ต่อ 12230
เรื่อง – การเรียนการสอนและการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย)
📝2. นายธันยธรณ์ วัลไพจิตร
นักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) และงานวิเทศสัมพันธ์)
ช่องทางการติดต่อ
อีเมล์: thunyathorn@g.swu.ac.th
เบอร์โต๊ะ: 02-649-5000 ต่อ 12256
เรื่อง – การเรียนการสอน การจัดแผนการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
– โครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
📝3. นางศิริพร ช่วยอุปการ
นักวิชาการศึกษา (งานบัณฑิตศึกษา)
ช่องทางการติดต่อ
อีเมล์: siripornso@g.swu.ac.th
เบอร์โต๊ะ: 02-649-5000 ต่อ 12231
เรื่อง – การเรียนการสอน การจัดแผนการศึกษา และการลงทะเบียนเรียน (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา)
📝4. นางสาววรรณิภา ญาติเสมอ
นักวิชาการศึกษา (งานกิจการนิสิต)
ช่องทางการติดต่อ
อีเมล์: Wannipay@g.swu.ac.th
เบอร์โต๊ะ: 02-649-5000 ต่อ 12232
เรื่อง – กิจกรรมนิสิต
– สวัสดิการนิสิต
– ทุนการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี
📝5. นางสาววิชุตา อดุลย์วัฒนกุล
นักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต)
ช่องทางการติดต่อ
อีเมล์: wichutaa@g.swu.ac.th
เบอร์โต๊ะ: 02-649-5000 ต่อ 12233
เรื่อง – การจัดแผนการเรียนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย)
– การฝึกงาน/สหกิจศึกษา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *