คณะเศรษฐศาสตร์ มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ณ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น