คณะเศรษฐศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา

รับสมัครถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=29521