คณะเศรษฐศาสตร์ มศว กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ปีการศึกษา 2564

📌คณะเศรษฐศาสตร์ มศว กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ปีการศึกษา 2564
🗓วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น.
💻รูปแบบ Online ผ่านทางโปรแกรม ZooM
📲กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. นิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ โดยลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom
09.00 – 09.10 น. ชมวีดิทัศน์แนะนําคณะเศรษฐศาสตร์
09.10 – 09.20 น. กล่าวต้อนรับ เปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 และแนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ โดย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท
09.20 – 09.25 น. แนะนำคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ โดย คุณธันยธรณ์ วัลไพจิตร ผู้ดำเนินรายการ
09.20 – 09.50 น. แนะนํา “หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ข้อมูลที่จำเป็นทางวิชาการ การฝึกงาน โครงการสหกิจศึกษา และการสำเร็จการศึกษา” โดย รักษาการแทนหัวหน้าสาขา เศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
9.50 – 10.00 น. แนะนำ “กิจกรรมของนิสิต ทุนการศึกษา และสวัสดิการนิสิต” โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระ ตั้งธรรมรักษ์
10.00 – 10.10 น. แนะนำ “ทุนการศึกษาต่างประเทศ และโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ” โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี
10.10 – 10.20 น. แนะนำ “แนะนำบทบาทของนิสิตในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์
10.20 – 10.50 น. แนะนำการใช้งานระบบ Supreme และกระบวนการทางการศึกษาที่สำคัญ โดย คุณจักรทิพย์ กลับแสง นักวิชาการศึกษา ด้านงานจัดการเรียนการสอน
10.50 – 11.10 น. แนะนํา “กิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตชั้นปีที่ 1” โดย ตัวแทนสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
11.10 – 12.00 น. นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านโปรแกรม Zoom ด้วยการแยกห้องย่อย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *