หน้าแรก / ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวสารคณะเศรษฐศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Saint Mary’s University ประเทศแคนาดา ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ได้มีการรับสมัครนิสิ …
อ่านต่อ

รับสมัครนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว ณ มหาวิทยาลัยเมจิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

อ่านต่อ

คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS 64 รอบ 1 Portfolio

อ่านต่อ

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เเนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาดของ COVID-19

อ่านต่อ

กำหนดแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 21 ก.พ. ถึง 10 มี.ค. 64

อ่านต่อ

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 / The midterm schedule of semester 2 academic year 2020

อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการทำงานของคณะเศรษฐศาสตร์

อ่านต่อ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม ECON-SWU Seminar Series 2020-2021 (The 5th session)

อ่านต่อ

รับสมัครนิสิต ป.ตรี เพื่อรับทุนไป เรียนฟรี ณ Saint Mary’s Univerity ประเทศแคนาดา

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครทุนเรียนต่อปริญญาโท ณ ประเทศเกาหลีใต้

อ่านต่อ

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

อ่านต่อ