หน้าแรก / ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวสารคณะเศรษฐศาสตร์

ได้รับรางวัล ผลงานระดับดีเด่น จากการประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมเรียนรู้ ในหัวข้อ “The Alternative Solution for Cost Saving: EV Car and Trends for the Effective Cost Saving in Logistic Industry”

อ่านต่อ

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมเรียนรู้ ในหัวข้อ “The International and Domestic Logistics and Transportations, The Case of Energy Power”

อ่านต่อ

โครงการทบทวนแผนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

The Discussion of Vendor Management Inventory (VMI)

อ่านต่อ

โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัยครั้งที่ 9

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วม Meiji University Global Workshop Online “Let’s Talk About Linguistic Landscape”

อ่านต่อ

How decision making in logistics is made?

อ่านต่อ

Managerial Issues in Logistics: The Case of Fruits Export

อ่านต่อ

Guest Speakers of ECO443 Transportation and Logistic Economics Online sharing knowledge via Zoom Application

อ่านต่อ

Guest Speakers of ECO443 Transportation and Logistic Economics Online sharing knowledge via Zoom Application

อ่านต่อ

กิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านต่อ