ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

หน้าแรก / ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวสารคณะเศรษฐศาสตร์

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ ECON TALK

อ่านต่อ

รับสมัครด่วน! โครงการ 4+1 หลักสูตรต่อเนื่อง ตรีควบโท

อ่านต่อ

The International Program Orientation 2021

อ่านต่อ

รับสมัคร Meiji Buddy โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

อ่านต่อ

คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดตัว Official Account

อ่านต่อ

ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (วิชาโท)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (วิชาโท) ได้จัดเตรียมช่องทางก … ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (วิชาโท) Read More »
อ่านต่อ

ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(โครงการพิเศษ)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต( … ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(โครงการพิเศษ) Read More »
อ่านต่อ

ด่วน! รับสมัครนิสิต ป.โท เศรษฐศาสตร์การจัดการ มศว

อ่านต่อ

รับสมัครด่วน! โครงการ 4+1 หลักสูตรต่อเนื่อง ตรีควบโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ

อ่านต่อ

โครงการวันอาสาฬหบูชา

อ่านต่อ

ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรนานาชาติ (The platforms of contact to study for International Program Semester 1 Academic Year 2021)

หลักสูตรนานาชาติได้จัดเตรียมช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้ส … ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรนานาชาติ (The platforms of contact to study for International Program Semester 1 Academic Year 2021) Read More »
อ่านต่อ

คณะเศรษฐศาสตร์ มศว กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ