หน้าแรก / ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวสารคณะเศรษฐศาสตร์

นิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ มศว สุดปัง คว้า รางวัลชนะเลิศ 2 รายการ

อ่านต่อ

คณะเศรษฐศาสตร์ กำหนดจัดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 12 ปี

อ่านต่อ

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ “Electronic Sports (E-Sports) Academy”

อ่านต่อ

โครงการ ECON SWU Seminar Series 2020-2021

อ่านต่อ

กิจรรมแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์วิชาเอกใหม่ การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วม Meiji University Global Workshop Online “Let’s Talk About Linguistic Landscape”

อ่านต่อ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม EconSWU Seminar Series 2020-2021 ในหัวข้อ “การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ”

อ่านต่อ

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าของภาคเรียนที่ 1/2563

อ่านต่อ

ได้รับรางวัล ผลงานระดับดีเด่น จากการประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมเรียนรู้ ในหัวข้อ “The Alternative Solution for Cost Saving: EV Car and Trends for the Effective Cost Saving in Logistic Industry”

อ่านต่อ

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมเรียนรู้ ในหัวข้อ “The International and Domestic Logistics and Transportations, The Case of Energy Power”

อ่านต่อ
0Shares