ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ประเภทบุคคลชาย

ขอแสดงความยินดีกับ นายสสิน แซ่เตีย นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ประเภทบุคคลชาย ในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ณ มหาวิทยลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 โดยอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา และอันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

6 thoughts on “ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ประเภทบุคคลชาย”

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น