ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

📌 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
📝 หัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ดัชนีราคารายหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The fundamental analysis: Case of energy and utilities sector index in the Stock Exchange of Thailand (SET)
🧑‍⚕️ โดย นายสสิน แซ่เตีย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🗓วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น.
💻ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom
ลงทะเบียนได้ที่ คุณศิริพร โทร. 02-649-5000 ต่อ 12231 หรือ อีเมล์ siripornso@g.swu.ac.th

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น