ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

📌 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
📝 หัวข้อเรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ PERFORMANCE EVALUATION AND YSIS OF FACTORS AFFECTING THE RETURN OF RETIREMENT MUTUAL FUND
🧑‍⚕️ โดย นางสาวชฎามาศ เกียรติศิริกุล
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🗓วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
💻ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom
ลงทะเบียนได้ที่ คุณศิริพร โทร. 02-649-5000 ต่อ 12231 หรือ อีเมล์ siripornso@g.swu.ac.th

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.