ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

📌 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
📝 หัวข้อเรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานและปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อผลตอบแทนกองทุนรวม ในประเทศไทยที่ลงทุนในต่างประเทศ (PERFORMANCE EVALUATION AND MACROECONOMIC VARIABLES ON MUTUAL FUND IN THAILAND INVESTING IN FOREIGN COUNTRIES)
🧑‍⚕️ โดย นายปรินทร์ พฤกษ์วิวัฒนะกุล
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🗓วันที่14 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น.
💻ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom
ลงทะเบียนได้ที่ คุณศิริพร โทร. 02-649-5000 ต่อ 12231 หรือ อีเมล์ siripornso@g.swu.ac.th

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.