ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์

📌 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์
📝 หัวข้อเรื่อง เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการสะกิด เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิระภัยในประเทศไทย : กรณีศึกษาผู้โดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง (Behavioral Economics and Nudging safer Road behavior in Thailand: The case study of Motorcycle Taxi Passenger)
🧑‍⚕️ โดย นางสาวปานทิพย์ สวยสม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🗓วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30-12.00 น.
💻ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom
ลงทะเบียนได้ที่ คุณศิริพร โทร. 02-649-5000 ต่อ 12231 หรือ อีเมล์ siripornso@g.swu.ac.th

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.