ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

หัวข้อเรื่อง การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย THE STUDY OF RISK FACTORS OF SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE IN THAILAND

โดย นายณรงค์ จุลเพชร
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. – 11.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom
ลงทะเบียนได้ที่ คุณศิริพร โทร. 02-649-5000 ต่อ 12231 หรือ อีเมล์ siripornso@g.swu.ac.th

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *