ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ เรื่อง การวิเคราะห์แนวทางการประกันการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในเชิงเศรษฐศาสตร์ An Economic Analysis of Long Term Care Insurance for Elderly

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ เรื่อง การวิเคราะห์แนวทางการประกันการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในเชิงเศรษฐศาสตร์ An Economic Analysis of Long Term Care Insurance for Elderly โดย นางสาวอัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.