ขอประชาสัมพันธ์ทุน SEED เป็นทุน full scholarship ศึกษาระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยที่ทำ MOU ในประเทศแคนาดา

ขอประชาสัมพันธ์ทุน SEED เป็นทุน full scholarshipศึกษาระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยที่ทำ MOU ในประเทศแคนาดา

สามารถสมัครได้ทั้ง ปริญญาตรี โท เอก โดย ปริญญาตรีเขียนเรื่อง filed of study

ส่วน ปริญญาโท และปริญาเอก ให้เขียนเกี่ยวกับ research รายละเอียดตาม Link นี้ https://drive.google.com/file/d/1lYkorf5sQRhnBjio8ExKm8_rB6_OanzA/view?usp=sharing

นิสิตสามารถส่งเรียงความและเอกสารต่างๆได้ที่
อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี  E-Mail : danait@g.swu.ac.th
ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

หมายเหตุ นิสิตไม่สามารถสมัครเองได้ ต้องให้มหาวิทยาลัยที่มี MOU สมัครให้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *