กิจกรรมสารสัมพันธ์น้องพี่ ณ เศรษฐศาสตร์ มศว 2562

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสารสัมพันธ์น้องพี่ ณ เศรษฐศาสตร์ มศว 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีผู้บริหารได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาตร์ 
อาจารย์ ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นเกียรติในการมอบติ่ง และหัวเข็มขัด ให้กับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่1 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท และกล่าวต้อนรับเข้าสู่คณะเศรษฐศาสตร์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.