การเรียนการสอน-ปริญญาตรี

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาตรี / การเรียนการสอน

การปรับพื้นฐาน

            ในช่วงก่อนเปิดเทอมคณะเศรษฐศาสตร์จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์


หน่วยกิตและหมวดวิชา

            หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาและกิจกรรมบังคับของหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

                        1.1 วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต

                        1.2 วิชาเลือก 10 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพา 99 หน่วยกิต

                        2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก 27 หน่วยกิต

                        2.2 วิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต

                        2.3 วิชาเลือก 18 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กิจกรรมบังคับของหลักสูตร 3 กิจกรรม (การพัฒนาจิดสำนึกสาธารณะ  การสร้างเสริมประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ และปัจฉิมนิเทศ)

 

วิชาเอก

            นิสิตเริ่มเลือกเอกตอนปี  3 เทอม 2 โดยแบ่งเป็น 4 เอก ได้แก่ กลุ่มวิชาภาครัฐ กลุ่มวิชาการพัฒนา กลุ่มวิชาการเงิน และกลุ่มวิชาระหว่างประเทศ


การฝึกงาน

            นิสิตชั้นปีที่ 3 สามารถเลือกระหว่าง การฝึกงาน กับ ฝึกปฏิบัติแบบสหกิจ

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/econ/domains/econ.swu.ac.th/public_html/wp-content/plugins/kingcomposer/shortcodes/kc_feature_box.php on line 19
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet