การปรับตัวของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การปรับตัวของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น 14 คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.