การประกวด L’Oréal Brandstorm 2019

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ เข้ารอบ National Finalist 9 ทีมสุดท้าย การประกวด L’Oréal Brandstorm 2019

คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Lamoon แห่ง คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีรายชื่อต่อไปนี้ 
1.นายณกรณ์ รุ่งกิจธนาสาร
2.นายจิรายุส มัญจะกาเภท
3.นางสาวณสิกาญจน์ จุใจล้ำกุลวัฒน์

ภายใต้การดูแลของ
1.ดร.สุวรรณา ก่อวัฒนกุล
2.ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
โดยการแข่งขันปีนี้ มีผู้เข้าร่วมส่งผลงาน 139 ทีม