วัชรียา อารุณ

หน้าแรก

เจ้าหน้าที่ / วัชรียา อารุณ

นางสาววัชรียา อารุณ

นักวิชาการศึกษา

(งานจัดการเรียนการสอน)

ติดต่อ :

02-649-5000 ต่อ 12230 
Email : watchareeya@g.swu.ac.th

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

ดูแลการเรียนการสอน ปริญญาตรี (ภาษาไทย)

เวลาปฏิบัติงาน

รอบเช้า 8.30-12.00 น.

รอบบ่าย 13.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุด/วันหยุดนักขัตฤกษ์