สุวิมล เฮงพัฒนา

หน้าแรก

คณาจารย์ / สุวิมล เฮงพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล เฮงพัฒนา

ติดต่อ :

E-Mail : suwimonh@g.swu.ac.th

Phone:

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

Research Interest :

เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐศาสตร์สุขภาพ

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.