ณัฐญา ประไพพานิช

หน้าแรก

คณาจารย์ / ณัฐญา ประไพพานิช

ดร.ณัฐญา ประไพพานิช

ติดต่อ :

E-Mail : nattayapr@g.swu.ac.th

Phone: 

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

Research Interest :

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์ความสุข

Sample Text

Sample Text

Sample Text

Empty tab. Edit page to add content here.