ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์

หน้าแรก

คณาจารย์ / ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์

ติดต่อ :

E-Mail : chompoonuh@swu.ac.th

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

Research Interest :

Public Economics, Econometrics, Economics of Gender

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.