โครงการ Online Company Project

โครงการ Online Company Project

อาจารย์John van Lare จากIST
University of Applied Science ประเทศเยอรมนี ได้เริ่มโครงการOnline
Company Project ซึ่งเป็นโครงการstartup โดยร่วมมือกันระหว่างนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
มศว และ นักศึกษาของ
IST University โดยมี อาจารย์ ดร.ดนัย
ธนามี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฝั่งไทย เมื่อ
วันที่28 มกราคม 2562

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *