โครงการ Multi International Cultural Day

โครงการ Multi International Cultural Day

เมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์2562 รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต

ได้เข้าร่วมโครงการMulti International Cultural Day 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร 

ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *