ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

หน้าแรก / ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวสารคณะเศรษฐศาสตร์

โครงการ Multi International Cultural Day

เมื่อวัน …
อ่านต่อ

กิจกรรม One Light One Life ของ 1 ชิ้น สามารถช่วยให้ได้อีกมากมาย

เมื่อวัน …
อ่านต่อ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ขอแสดงคว …
อ่านต่อ

ขอประชาสัมพันธ์ทุน SEED เป็นทุน full scholarship ศึกษาระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยที่ทำ MOU ในประเทศแคนาดา

ขอประชาส …
อ่านต่อ

ขอเชิญบุคลากรหรือนิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม One Light One Life ของ 1 ชิ้น สามารถช่วยให้ได้อีกมากมาย

ขอเชิญบุ …
อ่านต่อ

เซ็นบันทึกข้อตกลงทำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตร่วม (Dual Degree) กับ State University of New York at Albany ประเทศสหรัฐอเมริกา

รองศาสตร …
อ่านต่อ

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ Dalhouse University ประเทศแคนาดา

รองศาสตร …
อ่านต่อ

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และ MOU กับ Saint Mary’s University ประเทศแคนาดา

รองศาสตร …
อ่านต่อ

มอบกระเช้าของขวัญ และสวัสดีปีใหม่ TNN

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การอัพโหลดข้อมูลส่วนตัวเข้าสู่หน้าบุคลากรของเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์”

เมื่อวัน …
อ่านต่อ

ประกาศจากกิจการนักศึกษา

อ่านต่อ

โครงการอบรมการให้ความรู้การประกันคุณภาพแบบ EdPEx / AUNQA แก่บุคลากร (ครั้งที่ 1)

อ่านต่อ
English English Thai Thai